Share AnTiBan PUBG VNG, GloBal No Band 10 Year And How To Fix 10 Minutes || Hack PUBGM IOS JaiBreakChào mừng m.n đến với kênh NVC PUBG

Hack PUBGMobile IOS JailBreak

Lưu Ý1: AnTi VNG AE Tốt Nhất Nên Restore RootFS Lại And Restore Lại Máy
Link AnTi VNG By Quang Long :

Link AnTi GloBal :

Lưu Ý2 : Sau Khi Kết Thúc 1 Trận, Không Cần Biết Top 1 hay Top Bao Nhiêu, AE Tắt Mạng 👉 Trở Lại Game 👉 Đợi Văng Ra Sảnh Login 👉 Mở Mạng 👉 Đăng Nhập Tiếp Tục Trận Mới

!!! Không Sử Dụng Code ĐMT Dưới Mọi Hình Thức.
Những Code IGG Mình Dùng.
Nearby Ranger 0x20

Antena : Num F32 88.50576019287
Nearby F32 1
Sửa Đuôi 8 ( Thường Ở Vị Trí 4,8.12) Thành 300,400,500 Tuỳ Ý AE

Wall : Num F32 19.75013
Nearby I16 388
Num I16 388
Batch All I 16 668

Người Màu ( Màu Đỏ…